Seznam bytových jednotek

NA LADECH

NA LADECH

Jižní část A tvoří 3 podlažní objekt s ustupující nástavbou a s plochou střechou na obdélném půdorysu cca 16,8×42,2 m o výšce hlavní římsy cca 10m a celkové výšce cca 13m……